Privacy statement

Personal data that are processed
We process personal data about you because you use our services, and/or because you provide it to us yourself when filling out a contact form on the website. We may process the following personal data:
- Your first and last name
- Your address details
- Your telephone number
- Your e-mail address
- Your IP address
Why we need your data
We process your personal data to be able to contact you by phone if you request this, and/or to contact you in writing (by e-mail and/or post) if you cannot be reached by phone. In addition, we may use your personal data in the context of the execution of an agreement concluded with you.
How long do we keep your data?
We will keep your personal data no longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data are collected. Your data will not be kept longer than one year if there is no agreement with you.
Sharing with others
We will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to meet a legal obligation.
Monitoring website visits
Our website keeps track of general visit data, including the IP address of your computer and the time of request and data your browser sends. These data are used for analyses of visiting and clicking behaviour on the website. We use this information to improve the functioning of the website. These data are anonymized as much as possible and are not provided to third parties.
Google Analytics
We use Google Analytics to track how users use the website and how effective our Adwords ads are on Google search result pages. The information thus obtained, including the address of your computer (IP address), is transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Please read Google's privacy policy for more information. You can also find the privacy policy of Google Analytics here. Google uses this information to track how our website is used, to provide reports on our website and to provide its advertisers information about the effectiveness of their campaigns. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or insofar as these third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this. We have not given Google permission to use Analytics information obtained through us for other Google services.
Reviewing, modifying or deleting data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for inspection, correction or deletion to our e-mail address (see contact page). We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.
Protection
We take the protection of your data seriously and take appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. Our website uses a reliable SSL certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, or if you would like more information about the security of the collected personal data, please contact us via our contact form.

 

Privacy Statement NL

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij verwerken persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

Waarom wij uw gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ons bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons mailadres (zie contactpagina). Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via ons contactformulier.